Dokumentit

Tervetuloa integraatioiden ihmeelliseen maailmaan! Kun herää tarve saada käytössä oleva järjestelmä "juttelemaan" jonkin Talenomin taloushallinnon järjestelmän kanssa, ratkaisu saattaa löytyä järjestelmäintegraatiosta. Useissa tapauksissa on mahdollista toteuttaa Talenomin järjestelmien ja asiakkaamme käytössä olevan ulkopuolisen järjestelmän välille jatkuva integraatio, minkä avulla saadaan haluttu data liikkumaan järjestelmien välillä sovitusti. Integraatiot toteutetaan ohjelmistorajapintojen avulla osakirjanpitoalueittain. Rajapintoja voidaan toteuttaa esimerkiksi siihen tarpeeseen, että tiettyyn järjestelmään kirjatut myyntilaskut siirretään Talenomille laskujen lähetystä, saatavien seurantaa ja kirjanpitoa varten. Tai työajanseurantajärjestelmään tehdyistä työaikakirjauksista halutaan saada tieto välittymään Talenomin palkanlaskentaan. Jos et löydä sivuilta omaa järjestelmääsi: kerro yhteyshenkilöllesi Talenomilla mitä tietoa toiveena on saada liikkumaan mistä mihin ja yhteystiedot järjestelmäntoimittajallesi. Toive otetaan tutkittavaksi ja päästään tekemään tekninen esiselvitys ulkopuolisen järjestelmäntoimittajan kanssa siitä, onko integraatio toteutettavissa. Kun on saatu varmuus siitä onko halutun kaltainen integraatio teknisesti toteutettavissa, päästään sopimaan kuinka järjestelmäintegraatio saadaan otettua käyttöön.

Kehittäjille

Talenomin rajapinnat on toteutettu eri tekniikoilla ja niitä voidaan käyttää eri käyttötapauksiin, täältä löydät erilaisia dokumentaatioita ja käytännön esimerkkejä miten rajapintoja voidaan hyödyntää eri tilanteisiin.

Lue Lisää

Käyttäjille

Näiltä sivuilta löydät ohjeita, tukea ja vastauksia ohjelmistointegraatioihin liittyviin kysymyksiin.

Lue Lisää

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti, vastaamme mahdollisimman pian.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä 0207 525 546 tai integraatiot@talenom.fi.