Yrittämisen iloa

autokorjaamo.fi

Auto­korjaamo.fi on moni­puolinen kor­jaamo-ohjel­misto, josta löy­ty­vät kaik­ki auto­kor­jaamo­yri­tyksen tar­vit­semat digi­taaliset työkalut.

Ohjelmiston käyt­tä­jänä pys­tyt tar­joa­maan alan pa­rasta asia­kas­ko­ke­musta ensim­mäi­sestä kus­tan­nus­ar­vios­ta – aina kat­ta­viin mak­su­ta­poi­hin as­ti. Ohjel­mis­to auto­ma­ti­soi mon­ta oman kor­jaa­mo­si kan­nal­ta olen­nais­ta toi­mis­to­työn vai­het­ta. Näin sääs­tät aika­si tuot­ta­vaan työ­hön ja sääs­tät sel­vää ra­haa.

Ominaisuudet

  • Sales invoice SOAP API

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti, vastaamme mahdollisimman pian.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä 0207 525 546 tai integraatiot@talenom.fi.